steinbrudd i Sandnessjøen

Vi leverer en rekke ulike graderinger.

Masseleverandør for offshorestein.

Aqua Rock Company AS er et selskap som leverer masser i ulike fraksjoner; offshorestein, pukk, natur, sand, sprengtstein, bære- og forsterkningslag, matjord og subbus. Vi tar også på oss oppdrag som innbefatter sprenging, steinknusning, fyllmasse, sjø- og landtransport, molobygging og graving.

Steinbruddet like ved Sandnessjøen er utviklet til en operativ og godkjent masseleverandør for offshorestein med høyt HMS-fokus og til en lokal leverandør med stein- og pukkprodukter av en rekke ulike graderinger med kort og gunstig transportavstand til Sandnessjøen.

Ved besøk hos oss er det viktig at du orienter deg godt om våre regler for adgang- og ferdsel i området. Besøkende må følge info her og ved porten og henvende seg enten direkte i brakken ved kaiområdet eller ved å ringe vår formann på 951 86 234.