Våre produkter og tjenester


Kontakt oss
Ikon - Kjegle

STEINKNUSING OG FYLLMASSER

  • Steinmasser i mange forskjellige dimensjoner.
  • Fyllmasser, grus, pukk, singel og sand.
  • Stein til molobygging.
Ikon - megafon

SPRENGING

  • Effektiv og trygg fjellspregning.
Ikon - lastebil

TRANSPORT

  • Av alle typer masser og stein.
  • Sjøtransport.
Ikon - Gravemaskin

GRAVING OG MASSETRANSPORT

  • Maskinpark for alle typer gravearbeid og masseflytting.

Vi transporterer og sender med skip om nødvendig.