Pressemelding / Nyhet på ARCweb

Aquarock er sammen med nederlandske Van Oord valgt til leverandør av stein til Aker BP i 2020, til Ærfugl-utbyggingen i Norskhavet.

Aquarock er et selskap fra Nordland – Helgeland som siden 2007 har levert stein til olje- og gassindustriens installasjoner i Norskehavet. Aquarock arbeider i markedet mot større og langsiktige leveranser, for å øke konkurransekraften og for å kunne inngå store avtaler. 


Aquarock ønsker selvsagt å ta sin del og bidra til den globale innsatsen for å takle klimaendringer og oppfylle Paris-avtalen. Vi vil ha kontinuerlig fokus på og gjennomføre konkrete tiltak underveis for å bidra til at installasjonene i Norskehavet bygges med laveste mulig netto "Carbon Footprint".
Verden -må- iverksette tiltak og innrette seg maksimalt for å takle klimaendringene. Norsk olje- og gassindustri har lagt på bordet svært ambisiøse mål for "Carbon Footprint" - Aquarock er en del av dette og vi skal selvsagt gjøre vårt.

Aquarock har både planlagt sin produksjon og benytter nå transportkjøretøy for å oppnå "Cleaner Production" - lavest mulig "Carbon Footprint".
Skip er ansvarlig for mer enn 18 % av noen luftforurensende stoffer. Det inkluderer også klimagassutslipp. Utslipp av karbondioksid fra skipsfart var lik 2,2 % av de globale menneskeskapte utslippene i 2012, og man regner med at dette vil øke. Veksten i tonn-kilometer med sjøtransport har i gjennomsnitt vært 4 prosent årlig siden 1990-tallet.
Aquarock er sammen med nederlandske Van Oord valgt til leverandør av stein til Aker BP i 2020 - til Ærfugl-utbyggingen. Aker BP har valgt leverandører slik at kombinasjonen av steinleverandør og fartøy gir lavest mulig "Carbon Footprint". Dette er flott.

Aquarock har, basert på målte og teoretiske verdier, et totalt forbruk av diesel på 0,7204 liter/tonn produsert stein ved steinbruddet, ref. «Vurdering klimatilpassing» Norconsult (2019). Van Oord skip Stornes vil teoretisk bruke bare ca. 1,05 liter/tonn for å anbringe stein til Ærfugl-feltet fra Aquarock i Sandnessjøen. I sum en "Best Available" leveranse med en lokal steinleverandør, kostnadsgunstig og med så lave utslipp som 1,77 liter/tonn eller 4,7 kg CO2/tonn stein.

Vi er veldig fornøyd med at vi er en del av dette.

0
Feed

Skriv en kommentar